Ludzie na co dzień borykają się z różnego rodzaju problemami, trudnościami. Część z nich rozwiązjują sami, część natomiast przerasta ich możliwości radzenia sobie. Są to różnego rodzaju problemy, które pojawiają się w trudnych sytuacjach bądź dotyczą dysfunkcjonalnego zachowania w normalnych sytuacjach życiowych. Wówczas może pojawić się myśl o zgłoszeniu się na psychoterapię bowiem jest ona właśnie procesem pomocy klientowi w rozpoznaniu i rozwiązaniu problemów. U podłoża każdego problemu leżą schematy dotyczące myśli, zachowań oraz uczuć, które zostały ukształtowane w przeciągu całego życia. Powodują one niewłaściwe, rodzące trudności funkcjonowanie. Celem psychoterapii jest odkrycie owych schematów oraz istotna zmiana myślenia i zachowań.

W Lublinie oferta dostępnych psychoterapeutów jest dość szeroka, a mimo to każdy z nich ma swoich pacjentów. Mimo, iż psychoteraputa nie jest przyjacielem swojego pacjenta, to dla właściwego przebiegu procesu terapeutycznego bardzo ważne jest by osoba terapeuty odpowiadała pacjentowi. Istotna jest nie tylko jego osobowość, ale także płeć czy wygląd. Psychoterapeuta służy pacjentowi pomocą, w sposób w pełni empatyczny angażuje się w relację z nim, a mimo tego oraz swoich kompetencji i kwalifikacji może zostać nie zaakceptowany przez pacjenta, gdyż nie będzie miał przysłowiowego „tego czegoś” co sprawi, iż klient w jego towarzystwie będzie czuł bezwarunkową akceptację oraz bezpieczeństwo. Wierzę, że moja osoba będzie odpowiadała w taki sposób pacjentom z Lublina oraz okolic.

Uprawiam psychoterapię integracyjną, co oznacza, iż nie hołduję jednemu z wielu nurtów terapeutycznych, nie ograniczam się do właściwych mu metod, ale korzystam ze wszystkich dostępnych mi technik, czerpię z różnych podejść psychoterapeutycznych. Dzięki temu prowadzona przeze mnie terapia jest jak szycie garnituru na miarę klienta, jest ona dostosowana do indywidualnych potrzeb.

Zdaję sobie sprawę, że decyzja o udaniu się do psychoterapeuty nie należy do łatwych. Trzeba w tym celu niejednokrotnie pokonać wiele barier, przezwyciężyć mechanizmy obronne, które są źródłem oporu wobec pomocy psychoterapeutycznej. Tym, którzy są aktualnie w takim momencie swojego życia, w którym czują bezradność wobec trudności, które pojawiły się na ich drodze, a jednocześnie z jakiegoś mniej lub bardziej znanego im powodu obawiają się psychoterapii chciałabym nadmienić, że nie stracą nic, a mogą zyskać bardzo wiele…nowe, lepsze życie.

Psychoterapia w Lublinie może być źródłem nowego spojrzenia na wiele spraw, ważnej życiowej reorientacji, a także przezwyciężenia zakorzenionych dysfunkcjonalnych cech myślenia oraz sposobów reagowania. Może być kluczowym doświadczeniem pomocnym w pokonaniu problemów hamujących realizację życiowych pragnień.

Jeśli czytasz ten tekst, to być może to Ty jesteś osobą zastanawiąjącą się nad udaniem się do psychoterapeuty w Lublinie. Zapraszam więc do gabinetu psychoterapii i pomocy psychologicznej, być może okażę się psychoterapeutą odpowiednim dla Ciebie.

„Najlepszy jest ten czas, który mam przed sobą”

Milton H. Erickson

 

Gabinet Psychoterapii w Lublinie